Türkçe | English

Çocuk Dişleri (Pedodonti)

Flor uygulaması ve fissür örtücü uygulamaları
Çürük oluşumuna karşı dişlerin korunması ve güçlendirilmesi işlemleridir. Diş üzerindeki girintilerin özel bir ilaçla kaplanmasıdır.

Süt dişlerinin dolgu ve kanal tedavisi
Daimi dişler ağızda yer alıncaya kadar, ağızda kalacak olan süt dişlerinin, ileri düzeyde çürümesi durumunda yapılacak tedavidir.

Bilinçli Sedasyon
Korku ve endişe başında seviyesi yüksek kişi ve çocuklarda uygundur. Bilinçli sedasyonda azot protoksit (gülme gazı) burundan maske yardımı ile uygulanır. 3-5 dk içinde hastada bilinç kaybı olmadan sadece çene bölgesinde uyuşma ileberaber oluşan güven duygusu eşliğinde korku endişeyi üzerinden atarak rahat tedavi yaptırma gücü kazanır.

Bu yöntemde, hastanın koruyucu refleksleri kaybolmayıp, gülme gazı da denen Azot Protoksit/Oksijen uygulamasının bir etkisi olarak ağrı eşiği yükselmiş ve ayrıca birtakım duyu yeteneklerini kaybetmiş bir şekilde diş tedavisini yaptırmaktadır. Gerekli ekipman, donanım ve eğitim ile tamamen risksiz bir şekilde uygulanabilen inhalasyon bilinçli sedasyonu ile tedavi sonunda hasta yaklaşık beş dakika içinde kendine gelmekte ve yürüyerek tedavi odasını terk etmektedir.

Çocuk Dişleri


"Site içeriğindeki bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tabi amaçla muayene etmesi,teşhis koyması yerine geçemez."

Copyright © 2009 Reklam Mutfağı | www.reklammutfagi.com Sağlık Haritası